Top Definition
An above average sized penis. A very large sized penis.
Bigger than a weiner, dinkle, schlong.

Sizes go as follows:
1)dinkle
2)cock or penis
3)schlong
4) donkle....biggest of all!
Man, look at the "Donkle" on that guy!

You have a little dink compared to my big "DONKLE"!

#donkle #donkles #schlongs #penis #cocks
viết bởi OZBOSIS 06 Tháng một, 2006
a very small collection of artefacts. the very start of a museum of artefacts. one persons collection of abstruse artefacts.
My donkles will one day be famous.
#donklz #donnkles #donkels #doncels #donkelz
viết bởi froppen 11 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×