tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
term used when a black person is trying to describe taking a shit.
"aww, man i have to take a major dooxx"!
viết bởi HDDNSBTR 02 Tháng sáu, 2011