The street abbreviation for "Dick Sucking Lips".
Damn check out the DSLs on that shorty!
viết bởi JT 11 Tháng mười một, 2003
Dick Sucking Lips
Wow, that chick has nice plump lips, those are totally DSL!
viết bởi Jay2324 07 Tháng hai, 2009
Dick Sucking Lips; A fine, plump pair of tasty lips that are best used for performing fellatio.
Dude 1: "Man, my girlfriend has some awesome DSL! I have her down on it constantly!"

Dude 2: "The internets?"

Dude 1: "No, you silly bitch! Dick sucking lips!"
viết bởi ikarimaru 05 Tháng tám, 2008
a female with dick-suckin-lips!!
Damn... you see that girl...baby got DSL
viết bởi Chris 21 Tháng hai, 2005
dick sucking lips - lips that are good for sucking dick
Gina alinellio has some bad ass DSL
viết bởi mike & allyn 12 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×