down to fuck

trying to hook up, and/or have sex.
drunk stephen: yo boo, d.t.f.?
random girl: d.t.f.?
drunk stephen: yeah boo, you down to fuck?
viết bởi stephen wainwright 12 Tháng ba, 2008
Top Definition
Abbreviation for "down to fuck"
Your DTF everyday!
I didnt wanna date the ho, I was just DTF.
viết bởi dmplesUT 12 Tháng mười hai, 2002
DTF = "DOWN TO FUCK"

DOWN TO GET THAT DICK

DTFNE1
down to fuck any 1

She's DTF, She wants my dick in or around her mouth!
- SuperBad
viết bởi KENDALL L 01 Tháng một, 2008
Determined to Fornicate
Guy 1: Hey Schneebly, have you seen that chick at chess club?

Guy 2: Affirmative

Guy 1: One would hypothesise that she is DTF
viết bởi Alec Julian Joseph Hope 03 Tháng năm, 2011
A term used to describe a girl who is "Down To Fuck."
Matt-"I got this breezy for you Jake."
Jake-"Is she hot?"
Matt-"Yeah son, and she's DTF."
Jake-"Tight, hook it up."
viết bởi DJ Blournie Stone 25 Tháng ba, 2008
means: Down To Fuck

used in superbad
"dude, im gonna get laid! shes D-T-F!"
viết bởi oisuxx 06 Tháng mười, 2007
It means Down to F***".
"Kappa Kappa Gamma girls get drunk and are DTF"
viết bởi Jennifer S 26 Tháng hai, 2008
Down To Fuck
That girl is such a nymph, she doesn't need alcohol to be DTF.
viết bởi tippmann 31 Tháng năm, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×