Down to Fuck
You: Yoooooooooooo, Priya's friend is hot, I'm going to take her out to the movies.

Friend: You gona spend money on her?

You: Yeah

Friend: Wow, that's serious, she must be DTF.

You: I hope so.
viết bởi The R, aka DTF Chiarman 04 Tháng năm, 2009
Top Definition
Abbreviation for "down to fuck"
Your DTF everyday!
I didnt wanna date the ho, I was just DTF.
viết bởi dmplesUT 12 Tháng mười hai, 2002
DTF = "DOWN TO FUCK"

DOWN TO GET THAT DICK

DTFNE1
down to fuck any 1

She's DTF, She wants my dick in or around her mouth!
- SuperBad
viết bởi KENDALL L 01 Tháng một, 2008
A term used to describe a girl who is "Down To Fuck."
Matt-"I got this breezy for you Jake."
Jake-"Is she hot?"
Matt-"Yeah son, and she's DTF."
Jake-"Tight, hook it up."
viết bởi DJ Blournie Stone 25 Tháng ba, 2008
Down To Fuck
That girl is such a nymph, she doesn't need alcohol to be DTF.
viết bởi tippmann 31 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×