Down To Fuck; up for fucking
Those girls the other night were so DTF. Yeah dude, that was freakin awesome!
viết bởi Elizabeth dudeeeeeeeeeeeeeeeee, 20 Tháng năm, 2008
1. Down to fuck.
2. Dedicated to fans.
2. Harry Styles is dedicated to fans...
1. That's great but when ever I see him, I'll be dtf.
viết bởi harrystylesfuckmenow 13 Tháng chín, 2012
It means down to forgive, which is a common term used in church.
Jesus died for your sins, but he's dtf
viết bởi ihatemylife:$ 02 Tháng mười, 2015
A fun way to state you are willing to do something enjoyable. Stands for 'down to fun.'
Oh man, I'm not sure if I want to play Go Fish... you know what, let's do it, I'm DTF.
viết bởi Biscuitforce 01 Tháng sáu, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×