Down to fuck
Madeleine Chesney has been dtf since she was 11.
viết bởi kaylaatcher 09 Tháng mười hai, 2009
Down To Fuck; up for fucking
Those girls the other night were so DTF. Yeah dude, that was freakin awesome!
viết bởi Elizabeth dudeeeeeeeeeeeeeeeee, 20 Tháng năm, 2008
1. Down to fuck.
2. Dedicated to fans.
2. Harry Styles is dedicated to fans...
1. That's great but when ever I see him, I'll be dtf.
viết bởi harrystylesfuckmenow 13 Tháng chín, 2012
It means down to forgive, which is a common term used in church.
Jesus died for your sins, but he's dtf
viết bởi ihatemylife:$ 02 Tháng mười, 2015
Down to fxxk
Are you DTF?
viết bởi BornForGreatThings 29 Tháng mười hai, 2013
"Down To Fuck"
"After I saw him without a shirt, I was dtf."
viết bởi Katiebabey 31 Tháng năm, 2008
Down to frisbee.
Chad: Hey bro, it's hella nice outside today. You DTF.
Chaz: I'm down.
viết bởi Ihadleyknewher 11 Tháng ba, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×