DTF
Down To Fuck; up for fucking
Those girls the other night were so DTF. Yeah dude, that was freakin awesome!
viết bởi Elizabeth dudeeeeeeeeeeeeeeeee, 20 Tháng năm, 2008
DTF
"Down To Fuck"

When refering to a girl, a code word between friends...
1. That girl's DTF!

G^2
viết bởi viperacr44 26 Tháng năm, 2008
dtf
Down to follow on a social media
Are you DTF on Instagram
viết bởi Heyooo 31 Tháng mười, 2013
Dip The Fuck Set. An acronym used to express the need to leave a situation or location urgently.
Bro, the cops are here we need to DTFS!
viết bởi Shadows-end 19 Tháng sáu, 2012
DTF
DTF: Down To Fish
boy: damn girl you look DTF ;)
girl: Down To Fish? oh HELL yeah.
viết bởi alejazz95 30 Tháng mười một, 2011
dtf
meaning down to fuck.

you can also cover it up by saying

down to Frisbee.
so.. you dtf?
viết bởi donkof 10 Tháng hai, 2011
DTF
Down to Fuck
Baby Baby, you dtf?
viết bởi -K 17 Tháng mười hai, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×