tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Dump the Mother Fucker Already
"You caught him cheating again" I would have DTFMA'd him the first time.
viết bởi Anthony Fewlass 20 Tháng bảy, 2006