tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Down to go out
Guy: Yo girl, you DTGO?

Girl: Sorry, I'm a lesbian.
viết bởi 420Swegger 28 Tháng mười một, 2013