tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Down to human centipede.
Guy: "Hey, me and a few friends are DTHC if you're keen."

Girl: "Shot gun middle!!"
viết bởi -=Tryptamine=- 12 Tháng một, 2012