Down To Make Blanket Forts
Person 1: Are you dtmbf?

Peson 2: I'll bring the blankets.
viết bởi Haaaaaaaaaaaaaaaayyy 14 Tháng ba, 2012
short for "Down To Make Blanket Forts". Like "DTF" (Down To Fuck) minus the sex.

Also a slick way for a guy to get a girl into a bed without saying "DTF' or "lts get in a bed".
Girl: I really miss childhood sometimes. Dont you just wanna be young again sometimes?
Guy: hmmm... DTMBF?
Girl: This is why I love you.
viết bởi brylon713 09 Tháng ba, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×