Top Definition
Down To Make Blanket Forts
Hey, are you DTMBF?
#blanket #fort #dtf #down to make #gtl #dt
viết bởi jay_1991 29 Tháng tư, 2012
Down To Make Blanket Forts
Person 1: Are you dtmbf?

Peson 2: I'll bring the blankets.
#love #happy #dtf #sex #fun
viết bởi Haaaaaaaaaaaaaaaayyy 14 Tháng ba, 2012
short for "Down To Make Blanket Forts". Like "DTF" (Down To Fuck) minus the sex.

Also a slick way for a guy to get a girl into a bed without saying "DTF' or "lts get in a bed".
Girl: I really miss childhood sometimes. Dont you just wanna be young again sometimes?
Guy: hmmm... DTMBF?
Girl: This is why I love you.
#dtf #fuck #cuddle #love #friends #santorum
viết bởi brylon713 09 Tháng ba, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×