tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1. Down To Pound Bitches ( Asians too)

2. Down To Pokemon Battle. ( Not official)

3. Or both at the same time.
Bro, DTPB?
viết bởi Davisidro 01 Tháng bảy, 2012