tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Down To Play League

an acronym that is usually said by active players who play league of legends.
Hey, DTPL tonight?
viết bởi badtzmarulol 05 Tháng mười hai, 2011