tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Down to poop on chest
dude, is she DTPOC?
viết bởi zb11 22 Tháng mười, 2010