tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Bigfooty lightweight of the highest proportion
You are such a DTRAIN87
viết bởi The Captain from Big Footy 01 Tháng tư, 2011