tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
down to rendezvous in the moonlight
hey lauren, are you DTRITM tonight?

did adam just ask if you were DTRITM?
viết bởi fizzisdown 06 Tháng mười, 2010

Words related to DTRITM

dtf camp
 
2.
Down To Rendezvous In The Moonlight
Oh, Adam, i just asked if you were DTRITM.
Hey Maya, you DTRITM tonight?
viết bởi fizzybaby 04 Tháng mười, 2010