Down To Shift
here that one over there, she is totally DTS
viết bởi ibizaslang 07 Tháng năm, 2011
Down to spoon
hey girl! you DTS?" "for sure! I can spoon all night
viết bởi twin95 29 Tháng ba, 2011
doing the sex
Devon and Ryan are dts right now.
viết bởi ultimate_fish 16 Tháng mười, 2010
Down To Save
"Are you DTS? Down to save!!! (using coupons, of course!)" -Nicole Butler, TLC's Extreme Couponing
viết bởi Thegirlinthecouponscarf 07 Tháng tư, 2012
down to scrap
Nigga 1: you dts bro?
Nigga 2: ye lets reach
viết bởi Joethagod 14 Tháng tám, 2011
Dont talk shit - invented by M.C
Faggot: Im getting a Ferrari for my 16th birthday
Me: DTS
viết bởi Majestic Mike 13 Tháng tư, 2011
Term used by acronym using bisexuals and/or lesbians who are interested in another female, meaning :"Down to Scissor."

Not unlike the term D.T.F. which means, "Down to Fuck."
I'm so fly, I've got all the bitches D.T.S.
viết bởi BreeRabbit 03 Tháng mười, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×