tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An acronym for "Down to Smoke A Bowl". Made by C.D and J.H...only!
Justin: DTF?
Christine: nahh man.

Justin: hahah ok...
Christine: DTSAB?
Justin: suree dude!
viết bởi J.D.H 08 Tháng ba, 2010