Top Definition
abbreviation for "down to suck dick" - one who is willing to prefrom oral sex on a male, suck dick.
simmilar to DTF

"Dude, did you fuck her?"
"No man, Genny is only DTSD"
#down to suck dick #head #dome #bj #dtf
viết bởi Genevieve!!!!YEAHH!!! 31 Tháng ba, 2007
down to suck dick
-boy "hey"
- girl " hey...I'm d.t.s.d"

-boy " come by my apartment later and we can arrange something"
-girl " sure thing "
#suck #oral #sex #fuck #orgy
viết bởi tonyonline 27 Tháng hai, 2011
Short for the annual Vans Downtown Showdown skate event held in Hollywood, CA.
person 1: "Hey did you get an invite to DTSD?"

person 2: "Hell yeah I did! See you there."
#skate #event #vans #downtown #showdown
viết bởi VaneVandal 23 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×