Top Definition
abbreviation for "down to suck dick" - one who is willing to prefrom oral sex on a male, suck dick.
simmilar to DTF

"Dude, did you fuck her?"
"No man, Genny is only DTSD"
viết bởi Genevieve!!!!YEAHH!!! 31 Tháng ba, 2007
down to suck dick
-boy "hey"
- girl " hey...I'm d.t.s.d"

-boy " come by my apartment later and we can arrange something"
-girl " sure thing "
viết bởi tonyonline 27 Tháng hai, 2011
Short for the annual Vans Downtown Showdown skate event held in Hollywood, CA.
person 1: "Hey did you get an invite to DTSD?"

person 2: "Hell yeah I did! See you there."
viết bởi VaneVandal 23 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×