tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a Dick up on tequila.
that cheatin,drinkin, no good, lieing boyfrannn of mine was a straight up DUOT.
viết bởi Kyle's country babydolls 18 Tháng ba, 2009