tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Do What I Fucking Feel Like
I will DWIFFL and I don't care what you say.
viết bởi Sara Anne Michaels 30 Tháng mười một, 2008