tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Hot, Good-looking.
She's da meat.
viết bởi Rodney Basil 15 Tháng năm, 2004