tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A hood in Nassau, Long Island( Hempstead,Long Island
I'm from Da Stead nigga
viết bởi Pop$ 11 Tháng năm, 2005