tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
What you do when you shake someones balls, buzzing them.
Did he Da_BuzZ your balls pingu?
viết bởi b0bbie 16 Tháng sáu, 2008