tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Crap, shit, rubbish ... ect.
"That film was DABORKALAR!"
viết bởi Hannah389 03 Tháng năm, 2009

Words related to Daborkalar

bad crap rubbish shit stupid