tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Orcish for "Yes"
"Dabu!"

"Kol'tar"

"Zugzug"
viết bởi sux0r 12 Tháng tám, 2003
 
2.
The sound that an Orc makes.
*Clicking on a random place on a map*

Orc: Dabu!
viết bởi skick 08 Tháng ba, 2003
 
3.
family or clan originated from lubao, pampanga, philippines
abelardo dabu
viết bởi rey dabu 28 Tháng một, 2004
 
4.
Name of merged tribe in 2008 Survivor tv show.
Eliza was voted out of the Dabu tribe.
viết bởi Walkerfish 11 Tháng tư, 2008
 
5.
short brown indian male.
Sachin is a real DABU.
viết bởi ak 07 Tháng hai, 2003