Top Definition
Orcish for "Yes"
"Dabu!"

"Kol'tar"

"Zugzug"
viết bởi sux0r 12 Tháng tám, 2003
The sound that an Orc makes.
*Clicking on a random place on a map*

Orc: Dabu!
viết bởi skick 08 Tháng ba, 2003
family or clan originated from lubao, pampanga, philippines
abelardo dabu
viết bởi rey dabu 28 Tháng một, 2004
Name of merged tribe in 2008 Survivor tv show.
Eliza was voted out of the Dabu tribe.
#daboo #survivor #dahbu #tribe #dabuu
viết bởi Walkerfish 11 Tháng tư, 2008
short brown indian male.
Sachin is a real DABU.
viết bởi ak 07 Tháng hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×