tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Proper name - Female.
Scandinavian.

Viking princess.
Dagrun is a girl's name
viết bởi Boncer 02 Tháng hai, 2010