tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
1. Infidel
2. A carrier of a "snorkeling giraffe"
3. ...
Dahar, did you notice there's an anvil falling on you? Too bad...
viết bởi Doom In Technicolor 18 Tháng mười hai, 2004