Suffering from being the less attractive older sibling
Person 1: Whoah Jenn is so much hotter than her older sister..what happened?
Person 2: Dakota Fanning Syndrome bro..
viết bởi f0xycleopatra 02 Tháng mười, 2012
Top Definition
The bodily ailment that causes a person to reflect a much younger age than their actual numbers of years shows.
Examples of DFS, "Michael Cera has got the worst case of Dakota Fanning Syndrome that I've ever seen.", "Hasn't Dakota Fanning been six for like, 10 years?"
viết bởi DGAFalot 22 Tháng sáu, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×