tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the one and only sexiest awesomest coooliest guys you'll ever meet
OMG it's Dalan!
viết bởi Dalan Buhler 02 Tháng chín, 2008