tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The person who gets to hit the weed bowl last.
Dude, you didn't call greens or deuces, so you get dale hit!
viết bởi Tar-unit 16 Tháng mười, 2007

Words related to Dale Hit

bowl dale greens hit pot weed