tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Shitting inside of a sleeping bag.
If you go camping and get a little too fucked up:
e.g. "Thanks for the bag, bro, but I've Dallas Dumpster'd it."
viết bởi NastySauceRoss 24 Tháng mười hai, 2011