tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
An inspiration,
an angel,
a god.
I might be kind, but i'm not Dallas Milat
viết bởi falconAERO 29 Tháng mười, 2004