Top Definition
The girls Highschool Basketball team that got beat 100-0. Also used to describe a bad game or being beaten badly. Also abrieviated DAB.
How to use Dallas Acadamy basketball.

Guy 1: How was your game this weekend?
Guy 2: Terrible we totally got DABed.
#dallas basketball #dallas #basketball #dab #da
viết bởi lilJT 27 Tháng một, 2009
5 Words related to Dallas acadamy Basketball
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×