tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The french translation for 'hamburger'
I would like to order a dam diel del with cheese please
viết bởi Rusty Schacollford 16 Tháng mười hai, 2008

Words related to Dam Diel Del

cheeseburger fast food french patty hamburger meat