Top Definition
A moment by which you just realized you forgot something.
Dammit I forgot to use that coupon for a million dollars off! Dammit moment.
#dammit #dammitall #moment #forgetfulness #frustration
viết bởi JoeNJ2 24 Tháng tám, 2010
A short but embarassing moment in which something completely unexpected and bad happens to you.
I had a really bad dammit moment when my girlfriend and I were hooking up and my mom sent me an annoying text message while my phone was on. Anither dammit moment happened when I farted while we were having anal sex.
#sex #embarassing #hooing up #unexpected #moment #fart
viết bởi ifartedinbedlastnight 14 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×