tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Cool.
Non-failures.
Retarded laughters.
Damni eats a lot.
GB FTW BITCH!
damni IS SO cool.
damni makes you pop one.
damni eats more than you.
Damni is cooler than pokemon.
viết bởi damni 20 Tháng sáu, 2009