tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Poker Professional and Genius.
Dan Biringer is one of the best poker players out there.
viết bởi National Poker League 04 Tháng hai, 2008