tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Expression of one's feelings towards a "bitch" that generally is one of lust.
Dang Girl she's got one hot dish
Dang Girl i'm gonna tap that shizzle
viết bởi laner baner 23 Tháng mười, 2010