tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Anything that makes you feel good.
That coffee was Danteliscious!
viết bởi Falcorin 20 Tháng ba, 2004