tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A dope entertainer that will leave you in awe
Deezam, Darbstar just ripped the mic son!
viết bởi Darbstar 07 Tháng tám, 2009