tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A fart or a BLAST from the ANUS!
Oh shit dude.....did you dardle?
viết bởi deostrike 09 Tháng bảy, 2011