tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A way cooler version of "Dardy"
SEE DARDY DEFINITION.
Oi yer mate you are a dardzy.
viết bởi BeclovesRegan 21 Tháng sáu, 2011