tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Short form of the Death Metal Band Dargolf Metzgore.
Dargolf kicked my ass tonight!
viết bởi manbearpig_ 07 Tháng một, 2009

Words related to Dargolf

awesome dargolf metzgore death metal metal sex