tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
That hot black dude who loves girls and being real might be a bad boy but can be cool
Dang Dashon get those bad girls
viết bởi unifgsg 20 Tháng tám, 2011