tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The way of pointing something out between me and my friends.
Friend 1: Dat Hat

Friend 2: Dat Hat!

Friend 3: lol Dat Hat

Random n00b: Fucking morons
viết bởi Doh Nuts 13 14 Tháng chín, 2004