tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Who or what's that?
Trey saw something shiny on the floor and he said "Dat go?"
viết bởi crjotyka 03 Tháng mười một, 2011