Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Some weed that is very good, and gives you a very good high.
Yo, I smoked dat gud shit today!!!!!
viết bởi Dat Bitch 08 Tháng chín, 2006
10 7

Words related to Dat gud shit:

dove drug ganja trees weed