tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
One who pocesses the face of a date raper
guy1: hey look over there
girl1: what?
Guy1: slips stuff into girls drink
girl2: Date Raper!!!!!
viết bởi hueyfrman 30 Tháng chín, 2009