Top Definition
One who possesses the face of a date rapist.
Kumar: "....plus that dude has date rape face."
Harold: "I don't even know what that is."
Kumar: "One who possessed the face of a date rapist."
viết bởi Helvette 17 Tháng bảy, 2008
One who posseses the face of a date rapist.
" I can't believe their getting married, he has date rape face" - Harold and Kumar
viết bởi Alex Hakafaf 13 Tháng bảy, 2008
one who possesses a face of a date rapist.
kumar- and plus hes got date rape face..

harold- date rape face? im not sure i know what that means.

harold- one who possesses a face of a date rapist..
viết bởi R34LPROPER 29 Tháng bảy, 2008
someone who possesses the face of a date rapist
Harold & Kumar - Escape from Guantanamo Bay:
Kumar: "...plus that dude has date rape face"
Harold: "I don't even know what that...is"
Kumar: "someone who possesses the face of a date rapist"
viết bởi lall 04 Tháng tám, 2008
One who possesses the face of a date rapist. AKA, Skeet Ulrich.
Skeet Ulrich has Date Rape Face.
viết bởi anonazn 11 Tháng mười hai, 2008
One who has the face of a date rapist.
Dude that guy has date-rape face.
viết bởi Vman55555 25 Tháng một, 2009
One whose face resembles that of a date rapist.
Why is she dating date rape face guy?
viết bởi Harold1979 30 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×